artis group
Menu

M. CARME SIMO i SANAHUJA

Partint d’una formació acadèmica i professional en el món de l’empresa, les finances i la gestió; la meva trajectòria i evolució en la pintura, en aquest moment m’està portant a l’abstracció.

Des del 2007 que vaig començar primer pel dibuix i després per la pintura, he passat per l’aprenentatge de les diferents tècniques fins que el curs 2013-14 vaig fer a la escola Massana el curs de pintura de creació amb el Gabriel Sanz i a un cop acabat m’he incorporat al  que fa  de recerca, identitat i procés.

Ara només tinc ulls per l’abstracció i es aquí on  vull seguir.

És en l’abstracció que la pintura té sentit i forma i s’obre davant meu un món nou immens i inabastable. On cada obra és en si mateix i per ella mateixa. Ja no hi ha recerca constant d’ imitar  i cercar semblances sinó l’angoixa per captar a la tela la forma en si.