artis group
Menu

 

GRUP ESTÈSIA

Estèsia es funda entorn d’un concepte d’art que apel·la a l’absolut com a origen i font de riquesa creativa que la humanitat ha desenvolupat transversalment tot al llarg de la història i les cultures. Aquesta connexió amb el passat ens ancora en el present per projectar una obra amb sentit de futur. Estèsia està formada per diferents llenguatges dispensats per l’Art en el transcendent.

 

 

Punt de trobada: Galeria Chez Xefo 

 

Estèsia is founded on a concept of art which calls upon the Absolute as both origin and source of the wealth of creation developed by human endeavor throughout History and across cultures. This connection with the past anchors us to the present so as to project works with a sense of future. Estèsia is made up of different languages afforded by Art in that which is transcendental.   

 

Place: Chez Xefo Gallery